Revitalisering vak A

Hoofdweg oneven, Lylantsebaan, Schinkelsebaan en Schinkelseplein

Plan van Aanpak
Op basis van het eindrapport van het onderzoek door Royal Haskoning DHV  kwam eind 2014 een subsidie voor vak A beschikbaar. De gemeente wil samen met de ondernemers het gebied ontwikkelen tot een hoogwaardig winkelgebied. Het betreft dan onder meer een logische routing langs de bedrijven en een mooie aankleding van het gebied. Gerdien Boersma is als projectleider met een plan voor de langere termijn bezig.

Start herinrichting 
Aangezien van juni tot en met augustus 2016 werkzaamheden plaatsvonden op het Hoofdwegplein konden er geen grote ingrepen in Vak A worden gedaan omdat het verkeer omgeleid moest kunnen worden In april 2017 wordt met de herinrichting van de Schinkelse Baan en Lylantse Baan gestart. De troittoirs en parkeerplaatsen worden aangepast en de wegen worden opnieuw geasfalteerd. .

Ook voor de groenrenovatie zijn binnen het kader van het Vijfjarenplan Groen plannen gemaakt, die t.z.t. worden gerealiseerd. Klik hier voor meer informatie.

Gevel- en Voorterreinenfonds vak A
De ondernemers hebben net als in de andere vakken op CapelleXL de gelegenheid gekregen om subsidie aan te vragen voor het opknappen van hun gevel of voorterrein. Inmiddels heeft de gemeente de subsidie aan diverse ondernemers toegekend.

Quick Wins
De gemeenteraad heeft in 2012 voor de uitvoering van de zogenaamde ‘quick wins’ een budget van € 900.000 goedgekeurd op voorwaarde dat tenminste de helft kan worden gefinancierd uit andere fondsen (Provincie, Stadsregio en ondernemers). Tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan CapelleXL op 1 oktober 2013 heeft CapelleXL laten zien wat het effect zou zijn van de realisatie van quick wins. Deze 'quick wins' zijn korte tijd later alle gerealiseerd.