Privacyverklaring Stichting BIZ CapelleXL

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeen-komsten met Stichting BIZ CapelleXL, Hoofdweg 48a, 2908 LC Capelle aan den IJssel.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Stichting BIZ CapelleXL in bepaalde geval-len uw gegevens opslaat. 

De Stichting BIZ CapelleXL gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Stichting BIZ  CapelleXL, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt ge-vraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende ge-vallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

De Stichting BIZ CapelleXL maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescher-ming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er worden zowel functio-nele als analytische cookies geplaatst. 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze coo-kies krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. De Stichting BIZ CapelleXL is niet ver-antwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van de Stichting BIZ CapelleXL vallen.

Inzage

U mag de Stichting BIZ CapelleXL vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u de Stichting BIZ CapelleXL verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwij-deren. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de Inzage Persoonsgegevens e-mail.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van de Stichting BIZ CapelleXL blijven te allen tijde voorbehouden aan de Stichting BIZ CapelleXL. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Stichting BIZ CapelleXL.

Aansprakelijkheid

De teksten op de website van de Stichting BIZ CapelleXL zijn met grote zorgvuldigheid samenge-steld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website geeft de Stichting BIZ CapelleXL geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan.

De Stichting BIZ CapelleXL is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuist-heden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie.