Vereniging BIZ CapelleXL

Om de BIZ te kunnen realiseren is de Stichting BIZ CapelleXL opgericht. 

Om voor ondernemers op CapelleXL inspraak mogelijk te maken, werd de in 2012 de Vereniging BIZ CapelleXL opgericht.
In de nieuwe BIZ-wetgeving is per 1 januari 2015 is de inspraak anders geregeld. Per definitie hebben alle heffingplichtigen inspraak.
Vandaar dat in de laatst gehouden ledenvergadering van de vereniging op 28 mei 2015 besloten is de Vereniging op te heffen.
De opheffing van de vereniging heeft per ultimo 2016 plaats gevonden.