Stichting BIZ CapelleXL:
Organisatie structuur

Stichting BIZ CapelleXL opgericht 4 november 2011

Activiteiten:

  • Realisatie uitvoeringsovereenkomst BIZ met gemeente
  • Uitvoering BIZ-plan 2016-2020
  • Verantwoording gelden richting gemeente

De gemeente is toehoorder in alle bestuursvergaderingen.