Waarom een nieuwe BIZ?

In de eerste BIZ-periode zijn de nodige stappen gemaakt naar een professioneel en kwalitatief bedrijventerrein waar het goed ondernemen is. Alle plannen uit het eerste BIZ-plan zijn gerealiseerd. We zijn er echter nog niet. We moeten op deze weg door en voorkomen dat de gedane investeringen teniet worden gedaan. Daarom is een BIZ-plan bij de gemeente ingediend voor de periode 2016-2020.

We willen o.a. doorgaan met:

-      Surveillance

-      Parkmanagement

-      Onderhoud en uitbreiding cameratoezicht en glasvezelnetwerk

-      Realisatie Vijfjarenplan Groen

-      Gebiedspromotie

-      Herontwikkeling, herstructurering en inrichting bedrijventerrein

Voor meer informatie over CapelleXL 2016-2020 kunt u terecht bij Maartje den Teuling, projectleider@bizcapellexl.nl of 06-28575863.