Stem Ja

Stem JA voor de continuering van het gevoerde beleid en voor het BIZ-plan 2016-2020. 

Waar stemt u voor?

Zonder BIZ geen surveillance, geen beveiliging, geen duurzaam groenbeheer op het niveau A, geen Parkmanagement, geen gesprekspartner meer namens u is met de gemeente, geen …… Kortom, onze investeringen en inspanningen van de afgelopen vier jaar gaan verloren. Daarom STEM JA. Voor meer informatie, klik hier.

Geen stemformulier ontvangen?

Neem contact op met het secretariaat via secretariaat@bizcapellexl.nl of via 010 458 40 15. Deze draagt er dan zorg voor dat u een duplicaat stemformulier ontvangt. Dit kan ook digitaal.

Stemcommissie, telling en notaris

Voor de telling van de stemmen is door het college van B&W een reglement vastgesteld en een stemcommissie benoemd. De voorzitter van deze commissie is Henk van Ree. De telling en vaststelling van de uitslag vindt plaats onder auspiciën van notaris mr. F.F.W.M. Govers.

In de BIZ-wet is het volgende over het bepalen van de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld:     

     ✓ Op 8 maart moet minimaal 50% van de stemgerechtigden hebben gestemd en deze formulieren                    bij de gemeente zijn ontvangen.
     ✓ Van de respons moet 2/3 vóór de voortzetting van BIZ CapelleXL stemmen. 
     ✓ De voorstemmers moeten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstanders.

Stemreglement

  • De stemming vindt plaats in de periode van 15 februari tot 5 maart 2016.
  • Op 8 maart moeten alle stemformulieren bij de gemeente binnen zijn.
  • Op 9 maart vanaf 10.00 uur vindt de telling plaats in de Flex Lounge in het Ondernemershuis, Lylantse Plein 1,
  • Deze telling is openbaar

INHOUD STEMPAKKET GEMEENTE

De gemeente heeft alle WOZ-plichtigen een stembiljet met de nodige informatie gestuurd.

              

                    

Klik hier voor alle informatie over CapelleXL 2016-2020

Dita Cramer - secretariaat via secretariaat@bizcapellexl.nl
Ron Verhage – parkmanagement@bizcapellexl.nl