Resultaten 2012-2015

Resultaten kort op een rij:

 • Beheer openbaar en particulier groen; hoger onderhoudsniveau A;
 • Vegen van particuliere terreinen;
 • Vijfjarenplan groen 2015-2019 voor duurzaam en kwalitatief onderhoud en groeninrichting; 
 • Parkmanagement;  
 • Surveillance;
 • Cameratoezicht;
 • Open glasvezelnetwerk;
 • Led verlichting OV-masten;
 • Gebiedspromotie en branding CapelleXL;
 • Business plan vak A (investering € 9 miljoen); uitvoering door gemeente;
 • Revitalisering vakken B t/m E/F; uitvoering door gemeente (investering 2,2 miljoen);
 • Gevel- en voorterreinenfonds voor vakken A tot en met F (€ 240.000,-); 
 • Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen: Structureel overleg met gemeente, brandweer en politie;
 • Structureel overleg met de gemeente over bestemmingsplannen en (toekomst)visies m.b.t.  bedrijventerrein CapelleXL; 
 • Grijsbeheer: coördinatie “snel herstel meldingen”;
 • Professionele organisatie waardoor nieuwe projecten tot stand komen en gezamenlijke belangen behartigd worden.