Wat gaan we doen/ speerpunten BIZ plan

Periodieke schouw; met als doel het niveau van beheer, onderhoud en veiligheid vaststellen en handhaven.

  • Periodieke schouw; met als doel het niveau van beheer, onderhoud en veiligheid vaststellen en handhaven.
  • Cameratoezicht in combinatie met mobiele surveillance en incidentopvolging met koppeling van cameratoezicht aan bedrijfsalarm met mogelijkheid voor bedrijven om alarmmeldingen door te geven.
  • Periodieke aanpassing van de veiligheidsmaatregelen.
  • Monitoren van beheer en onderhoud met een (virtuele) parkmanager/kwaliteitsbewaking.
  • Organisatie van het KVO overleg en de (her)certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
  • Het opzetten van een programma ter versterking van de uitstraling van en in het gebied.
  • Gebiedspromotie.
  • Inspraak in het revitaliseringproject van de gemeente (subsidies gemeente, Stadsregioen Provincie)

terug