Uitvoeringsovereenkomst

Op 4 november jl. is de uitvoeringsovereenkomst BIZ CapelleXL tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de Stichting BIZ CapelleXL ondertekend. Dit betekent de start van de formele fase. Het BIZ plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met het advies de medewerking te verlenen om een BIZ op het bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL mogelijk te maken en hiervoor een verordening vast te stellen.

Deze verordening treedt na het besluit van de gemeenteraad alleen in werking als uit de daaropvolgende draagvlakmeting onder ondernemers blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak. De draagvlakmeting vindt plaats in januari/februari 2012. Bij een positieve uitslag van de stemming gaat de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 van start.

Positieve geluiden in raadspodium
Ook vanuit de gemeenteraad zijn de geluiden over de invoering van een BedrijvenInvesteringsZone positief. Op 21 november is de BIZ in het raadspodium besproken. Unaniem was men het erover eens,dat het invoeren van een BIZ op het Hoofdweggebied grote kansen biedt voor het bedrijenterrein. Het definitieve besluit wordt op maandag 12 december in de raadsvergadering genomen.

     

terug