BIZ Hoofdweg CapelleXL

Wanneer gaat de BIZ in?
Bij een positieve uitslag van de stemming geldt de BIZ voorlopig voor een periode van 4 jaar en gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in. Daarna wordt de BIZ wet landelijk geëvalueerd en indien succesvol voortgezet.

Wat gaan we hier doen?

  • Gebiedsbewaking.
  • Parkmanagement (kwalitatieve uitstraling/schoon, heel en veilig).
  • Verbeteren bereikbaarheid.
  • Verbeteren parkeermogelijkheden.
  • Intensief overleg met politie, brandweer en gemeente.
  • I.o.m. gemeente revitaliseren van het bedrijventerrein (budget € 2,4 miljoen).
  • Onderzoek naar andere dienstverlening en gezamenlijke inkoop.
  • Samenwerking en meer B2B contacten.

Hoeveel betalen?
De bijdrage is afhankelijk van de WOZ waarde van het (deel van het) pand dat u gebruikt. De bijdrage 2012 bedraagt bij een WOZ waarde van:


Wie beslist er wat er met het geld gebeurt?
De gemeente keert de heffing BIZ en budgetten voor groen- en grijsbeheer uit aan de Stichting BIZ. Alle bijdrage plichtigen en vastgoedeigenaren kunnen lid worden van de BIZ vereniging en bepalen dus samen wat er met het geld gebeurt. Hierbij wordt het BIZ plan en de uitvoeringsovereenkomst in acht genomen. Beide te downloaden via www.capelleaandenijssel.nl (zoeken: BIZ).

terug