START eenmalige actie
CapelleXL SPIC & SPAN

Om de uitstraling van CapelleXL een extra boost te geven, wordt in oktober gestart met de eenmalige actie CapelleXL SPIC & SPAN. Dit om er met elkaar voor te zorgen dat ons bedrijventerrein er nog meer Tip Top uit gaat zien.

Wat houdt dit in?

Alle verharding op alle particuliere bedrijfsterreinen op CapelleXL wordt ontdaan van onkruid. Daarna wordt er grondig handmatig en zo mogelijk machinaal geveegd. Hiervoor is door CapelleXL opdracht verstrekt aan Promen.

Wanneer uw terrein aan de beurt is, wordt u hierover door de Parkmanager geïnformeerd. Het zou fijn zijn als u uw personeel hierover informeert, dat uw terrein dan goed toegankelijk is en er dan op uw terrein zo min mogelijk auto’s geparkeerd zijn.

CapelleXL doet dit als extra service. Het onderhoud en de uitstraling van het eigen bedrijfsterrein is en blijft immers de verantwoording van de ondernemer of vastgoedeigenaar. CapelleXL regelt het onderhoud van het groen in de openbare ruimte en bij die bedrijven, die hiervoor een bijdrage aan de gemeente Capelle aan den IJssel betalen. Het vegen en verwijderen van het onkruid op de verharding van de particuliere terreinen hoort daar niet bij. De ondernemer moet hiervoor zelf zorg dragen.

Het bestuur vertrouwt er dan ook op, dat u na de Spic & Span actie van CapelleXL er zelf voor zorg draagt dat uw terrein er Spic & Span blijft uitzien. Bij voorbaat dank!

Indien u deze werkzaamheden in het vervolg wilt uitbesteden, neemt u dan voor een offerte op maat contact op met Promen via BIZCapelleXL@promen.nl t.a.v. Hein Stolwijk of met BTL via Corne.d.otter@btl.nl t.a.v. Corne den Otter.

Voor de uitvoering zijn gunstige tarieven afgesproken.

Zwerfvuil

Promen verwijdert gedurende het hele jaar ook alle zwerfvuil op CapelleXL. Onrechtmatigheden zoals gedumpt afval kunt u melden aan het Parkmanagement.

Meer informatie: 06 - 57 54 98 95 of viaparkmanagement@bizcapellexl.nl | bizcapellexl.nl

terug