Vijfjarenplan groen op CapelleXL

Gestructureerd en duurzaam onderhoud en beheer openbare ruimte en particuliere terreinen

Voor de jaren 2015 t/m 2019 is een Vijfjarenplan Groen voor CapelleXL vastgesteld. Dit plan betreft niet alleen gestructureerd duurzaam regulier beheer en onderhoud op openbaar terrein maar ook een Plan van Aanpak voor herbeplanting en renovatie op de particuliere terreinen. Hierdoor wordt een extra boost gegeven aan de kwaliteit van het groen op CapelleXL.

Groen 2017

Renovatie: In 2017 is fase 3.0 van het Vijfjarenplan afgerond en is gestart met de voorbereiding van fase 4.0.  In 2018 gaat de schop in de grond voor fase 4.0 en wordt gestart met de voorbereiding van fase 5.0. De realisatie van deze fase staat gepland in 2019. Dit betekent, dat begin 2018 ruim 60% van de renovatie conform het Vijfjarenplan is gerealiseerd. Het groen in vak A (Lylantse Baan en Schinkelse Baan) wordt eveneens in 2018 aangepakt. De renovatie van het groen na de kruising Hoofdweg/Schollevaartsedreef wordt in de realisatie van de verbreding van de Hoofdweg richting Nieuwerkerk aan den IJssel meegenomen. Bij de keuze van de renovatielocaties is in eerste instantie gekeken naar zichtlocaties, groenvakken met de grootste achterstand en een evenredige verdeling van de renovatie over het gebied. Na realisatie van het groenplan zal het gehele gebied zijn gerenoveerd. Gehoopt wordt dit in vijf fasen te realiseren.

Regulier onderhoud: Het onderhoud in de openbare ruimte en op de particuliere terreinen is per 1 april 2016 aanbesteed aan BTL. Dit bedrijf kunt u vrijwel dagelijks in het gebied vinden. Alle werkzaamheden moeten voldoen aan niveau A. Dit niveau ligt hoger dan door instanties voor een bedrijventerrein wordt gehanteerd. Naast snoeiwerk, schoffelen, maaien, etc., wordt er geveegd. I.v.m. de toegang tot de particuliere terreinen wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Het weghalen van onkruid op het grijs op de particuliere terreinen is hieronder niet begrepen.

Eénmalige actie Spic en Span in 2017. Als ondernemer bent u nu aan zet
CapelleXL heeft als extra service eind 2017 alle ‘verharding’ op alle particuliere terreinen ontdaan van onkruid en alle terreinen grondig geveegd zodat het hele bedrijventerrein CapelleXL er SPIC & SPAN uitzag.
Het onderhoud en de uitstraling van het eigen bedrijfsterrein is en blijft evenwel de verantwoording van de ondernemer of vastgoedeigenaar.
CapelleXL regelt het onderhoud van het groen in de openbare ruimte en bij die bedrijven, die hiervoor een bijdrage aan de gemeente Capelle aan den IJssel betalen.
Het vegen en verwijderen van het onkruid op de verharding van de particuliere terreinen hoort daar niet bij. De ondernemer moet hiervoor zelf zorg dragen.
Het bestuur vertrouwt er dan ook op, dat u na de Spic & Span actie van CapelleXL er zelf voor zorg draagt dat uw terrein er Spic & Span blijft uitzien. Bij voorbaat dank!
Indien u deze werkzaamheden wilt uitbesteden, neemt u dan voor een offerte op maat contact op met Promen via bizcapellexl@promen.nl t.a.v. Hein Stolwijk of met BTL via corne.d.otter@btl.nl t.a.v. Corne den Otter.
Voor de uitvoering zijn gunstige tarieven afgesproken. 

Zwerfvuil: Promen is regelmatig op CapelleXL te vinden om het zwerfvuil te verwijderen. Onrechtmatigheden zoals gedumpt afval kunt u melden aan het Parkmanagement.

Kolken: De kolken in de openbare ruimte worden éénmaal per jaar leeggezogen. Tijdig wordt u hiervan op de hoogte gesteld waarbij u de mogelijkheid krijgt om tegen geringe kosten de kolken op uw eigen bedrijfsterrein meteen mee te laten nemen.

Toezicht: Uiteraard wordt gecheckt of de uitvoering voldoet aan de afspraken. Voor de begeleiding en toezicht op de uitvoering van de groenwerkzaamheden conform bestek is het bureau Beheer in Ontwikkeling (Johan van Putten en Art Oosting) aangetrokken. 

Bijdrage groen aan gemeente: Op grond van een kettingbeding in de aankoopakte van de grond betaalt een aantal ondernemers aan de gemeente een bijdrage voor onderhoud van het groen op hun terrein. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal m2 groen op hun terrein.
Wij vragen u attent te zijn op het juiste aantal m2. Indien er vragen zijn hierover of u wilt wijzigingen doorgeven dan graag contact opnemen met de gemeente via j.c.van.zijl@capelleaandenijssel.nl.
Het bij de gemeente aantal geregistreerde m2 per 1 januari van elk jaar dient als basis voor de facturatie.

Uw contactpersoon voor groenzaken is Ron Verhage via parkmanagement@bizcapellexl.nl.

Enkele resultaten fase 3.0 Vijfjarenplan groen

Groen op CapelleXL