Surveillance / Raamcontract alarmopvolging

Op CapelleXL wordt elke nacht op steeds wisselende tijden op het hele bedrijventerrein gesurveilleerd.

Uw locatie wordt gecontroleerd op de volgende punten:

  • Niet afgesloten hekwerken/poorten
  • Niet afgesloten ramen en deuren
  • Afwijkende ingeschakelde verlichting
  • Afwijkende situaties m.b.t. de terreinen en gebouwen
  • Controle op bevoegde en onbevoegde personen (via legitimatie)
  • Brandgevaarlijk situaties

   

De surveillant is extra alert op locaties van horeca en winkels bij sluitingstijden. Ook worden fietspaden, afgelegen hoekjes en gaatjes van het bedrijventerrein in de gaten gehouden.

Bij het constateren van een onregelmatigheid wordt een surveillancerapport in uw brievenbus gedaan. Wanneer er sprake is van spoed, dan wordt politie of brandweer gewaarschuwd, het betrokken bedrijf en de parkmanager gebeld.

Deze waarschuwing kan gebeuren wanneer u op uw pand een ‘alarmnummer’ hebt aangegeven. Vandaar dat het belangrijk is dat de vermelding van alarmgegevens op uw bedrijfspand up-to-date is?

Wilt u dit nagaan?

De surveillance wordt uitgevoerd door AVG Security en aangestuurd door de parkmanager, Ron Verhage. Elke dag wordt aan het Parkmanagement gerapporteerd. Ook  signalen, die het Parkmanagement opvangt van ondernemers en waarneemt op CapelleXL, worden aan de surveillant doorgegeven.

Heeft u bijzonderheden waarbij assistentie van de surveillant gewenst is, neem dan contact op met de parkmanager via parkmanagement@bizcapellexl.nl of via (06) 57 54 98 95.

De surveillant kunt u tijdens zijn surveillance uren direct bereiken via (06) 48 01 14 16.

Raamcontract alarmopvolging

Met AVG zijn speciale voorwaarden overeengekomen voor ondernemers op CapelleXL voor alarmopvolging. Hiervoor is geen abonnementsgeld verschuldigd. Alleen de opvolging wordt in rekening gebracht.
Voor het afsluiten van een dergelijk contract met AVG kunt u contact opnemen met AVG
via (06) 48 01 14 16.

Locaties AED

De surveillance inventariseert op dit moment de aanwezig AED’s op CapelleXL, alsmede de namen van de BHV’ers, die deze mogen bedienen.
Heeft u een AED, wilt u dit dan melden aan het Parkmanagement via parkmanagement@bizcapellexl.nl of via (06) 57 54 98 95. Na inventarisatie worden de locaties op de website gepubliceerd.