Mobiliteit en verbeteren bereikbaarheid

Door de Verkeersondeneming is een enquête gehouden op CapelleXL om gegevens te verzamelen over de wijze waarop iedereen van en naar het werk reist waardoor een beeld verkregen werd van de mogelijkheden, ervaringen en wensen. De belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:

  • Hoog autogebruik onder werknemers, ook zij die dichtbij wonen;
  • Openbaar vervoergebruik wordt als zeer onaantrekkelijk gezien in het gebied, het gebruik is dan ook laag;
  • Ongeveer 45% van automobilisten zou eventueel anders willen reizen; Met name fiets is interessant.

Wat dit laatste betreft is nog steeds een subsidie mogelijkheid voor werkenden op CapelleXL.

De Verkeersonderneming heeft een regeling waarbij werknemers tot € 550,- korting kunnen krijgen bij de aanschaf van een e-fiets of e-scooter. Via www.verkeersonderneming.nl/home/diensten/1182  kunt u alle informatie hierover vinden. 

In het kader van het regionale programma Beter Benutten-2 (2015-1018) wordt door De Verkeersonderneming opnieuw een PvA gemaakt voor een gebiedsaanpak in 10 gebieden om de verkeersknelpunten in de spits op de Rotterdamse ruit, het achterland en onderliggend wegennet aan te pakken. Er zijn hier vier manieren voor geïdentificeerd: netwerkversterkende maatregelen (fysiek), logistieke efficiency, reisgedrag (mobiliteitsmanagement) en rijgedrag (verkeerssturing en incidentmanagement). O.a. vindt dit plaats voor de gebieden tussen Rotterdam Alexander en Gouda. Nieuw in de aanpak is hierbij de koppeling tussen logistiek en rijgedrag.

De Verkeersonderneming beoogt hierbij een nauwere samenwerking met lokale organisaties en bedrijven. Vandaar dat hierover contact is met het Parkmanagement van CapelleXL.

 

De Verkeersonderneming werkt in opdracht van o.a. Provincie, Stadsregio en Rijkswaterstaat aan het beter bereikbaar maken en houden van de Rotterdamse regio.