Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Op CapelleXL is het proces gaande het KVO-certificaat te her certificeren. Daarvoor is de medewerking van ondernemers nodig. Door het invullen van een enquête kunnen zij hun mening laten horen en wordt op basis daarvan een nieuw plan van aanpak gemaakt. Door het certificaat zijn de lijnen met politie, brandweer en gemeente kort. Hierdoor kan uitstekend worden bepaald welke vorm van surveillance en beveiliging op CapelleXL het meest gewenste resultaat heeft.

In het kader van KVO worden schouwen gehouden; zowel overdag als in de avonduren. Iedere discipline bekijkt dan vanuit de eigen expertise de situaties op CapelleXL. De politie vanuit het oogpunt van veiligheid en voorkoming van criminaliteit. De brandweer vanuit oogpunt van brandveiligheid. Men checkt o.a. of alle vluchtwegen vrij zijn. De gemeente schouwt vanuit het oogpunt van onderhoud van de openbare ruimte. Via het Revitaliseringsproject zijn het afgelopen jaar wat trottoirs en parkeerplaatsen betreft de nodige maatregelen op CapelleXL genomen. Ook de surveillancedienst in combinatie met het camerasysteem op CapelleXL heeft haar meerwaarde al meerdere malen bewezen. Veel ondernemers hebben al eens een zgn. surveillancerapportage bij voorbeeld in verband met brandveiligheid in de bus gekregen.

KVO streeft naar optimaal Schoon, Heel en Veilig. 

Heeft u vragen. Neem dan contact op met Ron Verhage via parkmanagement@bizcapellexl.nl.